Dar gelirlilere PTT'den 800 TL destek! Yılbaşından önce mutlaka başvurun

Düşük gelirli vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir sosyal yardım kampanyası gerçekleştiriyor. O vatandaşlara 850 TL'lik destek ödemesi sunuluyor. Yılbaşından önce başvuran vatandaşlara kısa bir süre içinde ödeme sağlanmış oluyor.

Dar gelirlilere PTT'den 800 TL destek! Yılbaşından önce mutlaka başvurun

Ekonomik anlamda zorluk çeken dar gelirli vatandaşlara devlet tarafından birçok alanda yardım ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda yakacak, erzak, nakit desteği, eğitim yardımı gibi çeşitli alanlarda yardımlar yapılıyor. 2023 yılı Aralık ayı yaşanırken hangi desteklerin kimler tarafından verildiği, aranan şartların neler olduğu gibi bilgiler araştırma konusu oluyor. Bu destekler arasında en merak edilen aile destek ödemeleri oldu. Peki, Aralık ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek ödemelerine kimler başvurabilir? İşte merak edilen 850-1250 TL yardımı detayları!

ARALIK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri henüz yatmadı. Söz konusu ödemelerin takvimi henüz duyurulmasa da, kasım ayında ödemeler ayın 8'inde yatırılmıştı. Buna göre, Aralık ayı ödemelerinin de ayın ilk haftası yapılması bekleniyor. Biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

2022/11/10/para-8-001.jpg

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

 • Türk vatandaşı olmaması,
 • Mavi Kart sahibi olması,
 • Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
 • 18 yaşından küçük olması,
 • Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,

durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacak.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) - Aylık Destek Tutarı (TL)

 • 450 TL ve altı: 1.250 TL
 • 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı: 1.100 TL
 • 911,15 TL üzeri- 1372,30 TL ve altı: 950 TL
 • 1372,30 TL üzeri -1833,45 TL'den az: 850 TL

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

Hanedeki Çocuk Sayısı - Aylık Destek Tutarı (TL)

 • 1-2 çocuklu hanelere: 350 TL
 • 3 çocuklu hanelere: 450 TL
 • 4 çocuklu hanelere: 550 TL
 • 5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere: 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecek.

2022/11/25/para-3.jpg

Hak sahiplerinin ve hanelerinin sosyoekonomik durumlarında Aile Destek Programı hak sahipliğini etkileyecek nitelikte değişiklik olduğunun sistem ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespiti halinde söz konusu destek programı ilgili hane için durdurulacak olup bu şekilde desteği durdurulan hanelerin ihtiyaç sahipliği durumunun yeniden tespiti halinde Aile Destek Programı yeniden başlatılacaktır.

Bunun yanında Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkânı tanınmıştır.

Aile Bakanlığı ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik 50'ye yakın sosyal yardım programı yürütülüyor. İşte bu desteklerden bazıları:

Dul kadına 1.000 TL: Eşi vefat eden, maddi açıdan dezavantajlı durumdaki kadınlara 1.000 lira destek veriliyor. Ödeme her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılıyor. Hane içinde sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, ihtiyaç sahibi olan ve eşini kaybetmiş kadınlar bu destekten yararlanıyor. Ayrıca bu ödemeden yararlanan kadınlar için ev projesi de hayata geçirildi.

Hanelere ayda 850-1.250 TL: Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi hanelere 12 ay boyunca ayda 850-1.250 lira arasında nakdi destek sağlanıyor. Hane içinde kişi başına düşen aylık geliri 1.833,45 liranın altında olanlar destekten yararlanabiliyor. Destek için e-Devlet'ten ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurmak gerekiyor.

Çocuklara 350-650 TL: Aile Destek Programı'ndan yararlanan ailelere bir de çocuk desteği başladı.

Çocuk Destek Bileşeni kapsamında 1-2 çocuklu hanelere 350, 3 çocuklu hanelere 450, 4 çocuklu hanelere 550, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlanıyor.

Elektrik tüketim desteği: Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere elektrik desteği sağlanıyor. Desteğin tutarı hanedeki kişi sayısına göre aylık 130 ile 260 lira arasında değişiyor. Bu destek için başvuru gerekmiyor.

Doğalgaz desteği: Hane başına 900 ile 2 bin 500 lira arasında doğalgaz desteği veriliyor. Doğalgaz desteği alma hakkı olup da kronik hastası veya yaşam destek cihazı bulunan hanelere yapılan ödemeye yüzde 5 ilave ediliyor. Yararlanmak için e-Devlet'ten başvuru yapılıyor.

İkiz çocuğa 800 TL: 'Çoklu Doğum Yardımı Programı' kapsamında muhtaç olduğu tespit edilen ailelere çocuk başına 400 lira veriliyor. 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu hanelere yönelik ödeme, her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılıyor. Anne veya anne adına baba ya da kanuni temsilci bu destek için başvurabiliyor.

Hane içinde kişi başına düşen gelirin 1.833,45 liradan (net asgari ücretin 1/3'ünden) az olması gerekiyor.

Öksüze-yetime 600 TL: İhtiyaç sahibi olan, annesi, babası veya her ikisi de vefat eden çocuklar için nakdi destek sağlanıyor. 18 yaş altı öksüz veya yetim çocuklara yönelik bu destekte tutar 600 lira...

Bu ödeme de aylık hesaplanıp 2 ayda bir veriliyor. Anne vefat etmiş ise baba, baba vefat etmiş ise anne, her ikisi de vefat etmiş ise çocuğa bakan kişi başvuru yapıyor.

Doktora gidene destek: Anne adaylarının ve çocukların sağlık kontrolüne gitmeleri şartıyla Şartlı Sağlık Yardımı veriliyor. Yeni tutarlara göre, gebelik döneminde aylık 200, çocuk için aylık 100, doğumun hastanede yapılması halinde bir seferlik 500, lohusalık için doğumu takip eden ilk 2 ay süresince aylık 300 lira veriliyor.

Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılıyor.

Barınma desteği: Eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara barınma desteği sağlanıyor. Ev onarımlarında 75 bin, prefabrik ev yapımlarında 150 bin, betonarme ev yapımlarında 200 bin lira veriliyor.

Asker ailesine 800 TL: 'Muhtaç Asker Ailesi Yardımı Programı' kapsamında vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerin sosyal güvencesi bulunmayan ve ihtiyaç sahibi olan ailelerine 800 lira ödeniyor.

Bu ödeme de her ay için hesaplanıp 2 ayda bir veriliyor. Askere giden kişi evli ise eşi, bekar ise anne ya da babası başvuru yapabiliyor.

Asker çocuğuna 350 TL: 'Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programı' kapsamında da 350 lira nakdi ödeme veriliyor. Bu ödeme de her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yatırılıyor.

Şartlı eğitim yardımı: İhtiyaç sahibi ailelere çocuklarının eğitime devam etmeleri şartıyla ödeme yapılıyor. İlköğretim erkek öğrenci için aylık 90, kız öğrenci için aylık 100, ortaöğretim erkek öğrenci için aylık 130, kız öğrenci için aylık 150 lira ödeniyor.

Hastaya nakdi destek: Tüberküloz veya SSPE hastalarına 3.336,03 lira düzenli nakdi yardım yapılıyor. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi var. Bir başka program kapsamında verilen hafif Silikozis aylığı (%15-%34) 2.650,59, orta Silikozis aylığı (% 35-% 54) 3.029,25, ağır Silikozis aylığı (% 55 ve üzeri) 3.375,44 lira...

Yaşlıya 1.536 TL: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara 1.536,70 lira ödeniyor. Kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir 1.833,45 liranın altındaysa başvurulabiliyor.