İhbar Süresi Hafta Sonu Sayılır Mı?

İhbar süresi hesaplama işlemlerinde işçiye ihbarın ne zaman yapıldığı önemlidir. İhbar süresi hafta sonu sayılır mı?

İhbar Süresi Hafta Sonu Sayılır Mı?

İşçiye çalışma sırasında ihbar gönderilmezse ihbar süreleri ertesi gün başlatılır. İhbar süresi, işçinin ya da işverenin iş akdini sona erdirdiği dönemlerde ortaya çıkar. İşçi ihbar süresi boyunca çalışmak zorundadır. İş Kanunu’nun 17’nci maddesi kapsamında feshi durumunda tarafların ihbar süresi yükümlülüğü ortaya çıkar. İşten ayrılmadan önce karşı tarafa bu durumu bildirmeniz gerekir. İş akdine işveren son verirse işçi kıdem tazminatı kazanır. Tazminat ise işçinin o işyerindeki kıdemine göre belirlenir.

İş Günü Ne Demektir?

İş Kanunu’nda iş günü kavramı kullanılırken gün ifadesi sıklıkla kullanılır. İş günü çalışanın iş yerinde aktif olduğu zamanı gösterir. İş günü kavramı genel olarak hafta olarak hesaplanır. Bu hesaplamalar yapılırken kanunda belirtilen sürelere göre hareket edilir. Kıdem tazminatı ve ihbar süreleri de iş günü kapsamında değerlendirme altına alınır. Tüm hesaplamalar iş günü ibaresi üzerinden gerçekleştirilir.

İhbar Süresine İş Günü Dahil Mi?

İş Kanunu’nda belirtilen süreleri değerlendirirken kanuna tam olarak hakim olmamız gerekir. Kanun üzerinde iş günü olarak geçmeyen süreler bu hesaplamada asla kullanılamaz. Bu hesapları iş günü olarak eklememiz mümkün değildir. İhbar sürelerinin belirlenmiş olduğu 17. maddede de iş günü ibaresi kullanılmaması nedeniyle bu sürenin hesabında sadece iş dikkate alınmaz. Bu sürenin direkt olarak alınması doğru bir ifade olmayacaktır. İşçinin kanun üzerinde tabi olduğu ihbar süresi haftalık olarak belirlenir. Bu s üre içerisine denk gelen hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri iş günü sürelerine asla eklenmemektedir.

İhbar süresi hafta sonu sayılır mı? İhbar süresi hesaplama işlemleri iş günü üzerinden gerçekleştirilmez. İhbar süresine denk gelen hafta tatili ve bayramlar bu süreyi asla etkilemeyecektir. İşçinin ihbar süresi kaç hafta olarak hesaplanmışsa o kadar süre çalışma hayatında bulunması gerekir. İş günü süresi içerisinde hafta sonu tatilleri dikkate alınmayacaktır. İhbar süresi hesaplaması yapılırken dört hafta olarak belirlendiyse 28 gün olarak değerlendirmeye alınacaktır.