Kadir Gecesi ne zaman 2024? Kadir Gecesi'nde ne oldu?

Bu gece, Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir gecesi bu yıl hangi tarihe denk geliyor? İşte, detaylar...

Kadir Gecesi ne zaman 2024? Kadir Gecesi'nde ne oldu?

Kur'an'ın ilk kez Cebrail (Cibril) aracılığıyla Allah tarafından Hz. Muhammed'e (s.a.v.) indirildiği gece olan Kadir Gecesi bu yıl hangi tarihe denk geliyor? Kadir Gecesi'nde ne oldu?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi bu yıl 5 Nisan 2024 cuma gününe denk geliyor.

KADİR GECESİNDE NE OLDU?

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir.

Peygamber Efendimiz, 40 yaşına yaklaştığında toplumdan sıklıkla uzaklaşarak Mekke’nin kuzeyinde yer alan Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiştir. Bu durum 1-2 yıl kadar devam etmiştir. Miladi 610 yılında ise, bir Ramazan gecesi (Kadir Gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarası'nda tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi almıştır.

Kur'an'da Kadir Gecesi ile ilgili olarak şu ayet yer alır:

"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail), Rablerinin izniyle her türlü iş için o gecede inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadir Suresi, 97:1-5)