Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?

6 Şubat Salı günü idrak edilecek olan Miraç Kandili için okunacak dualar, yapılacak ibadetler merak ediliyor. Peki, Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler neler? Detaylar, haberimizde...

Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Miraç olayının gerçekleştiği gece Müslümanlarca Kadir gecesinden sonra en kutsal gece sayılmış ve bu gecenin ibadetle ihyası gelenekleşmiştir. Peki, bu mübarek Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler neler? İşte Miraç Kandilinde okunacak dualar ve sureler...

boga-44.jpg

MİRAÇ GECESİ İBADETLERİ NELERDİR?

Miraç gecesi, Kur’an-ı Kerimde; ‘Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.’ şeklinde ifade edilmiştir. Miraç Kandili'nde:

  • Kur'an-ı Kerim okunmalı.
  • Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı.
  • Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli.
  • Allah rızası için namaz kılmalı.
  • Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı.
  • Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli.

boga-45.jpg

MİRAÇ KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR VE SURELER

  • Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)
  • Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)
  • “Allah’ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum.” (Tirmizi, Daavat, 23)
  • “Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla.” (Buhari, Daavat, 60)