Adalet Bakanlığı 4000 Zabıt Katibi Alımını Duyurdu! Lise Mezunları Başvurabilir

Adalet Bakanlığı 2023 yılı içi katip alımlarını duyurdu! Lise Mezunlarınında başvurabileceği, adayların önemli talepleri de var. İşte detaylar şartlar..

Adalet Bakanlığı 4000 Zabıt Katibi Alımını Duyurdu! Lise Mezunları Başvurabilir

Adalet Bakanlığı bünyesinde birçok kadroya olduğu gibi ZABIT KATİPLİĞİ için de yüksek kontenjanlarda alımlar yapılıyor. 2022 yılı lise, önlisans ve lisans KPSS puanları ile yeni atama sürecine girilecek. 2023’te en az 4 bin kadro ve yaş ile KPSS şartlarında esnetilme bekleyen adayların taleplerini bu yazımızda gündeme aldık.

Son atamadaki katiplik ve diğer kadrolara yapılan atama kontanjanları

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına memur ve personel alımları kapsamında şu kontenjanlar verilmişti. Bir önceki atamada da fazla kadroların bu dönem için de açıklanması gerek bekleniyor gerekse talep ediliyor. İşte son atamadaki kontenjanlar:

3.618 zabıt katibi, 830 mübaşir, 984 koruma ve güvenlik görevlisi (EK-1/C), 33 sözleşmeli teknisyen, 12 sözleşmeli işaret dili tercümanı, 83 sözleşmeli şoför, 29 sözleşmeli aşçı ve 870 sözleşmeli hizmetli olmak üzere sadece Adalet Bakanlığı ilanında 6.459 personel ataması yapıldı. Bu atamada sadece zabıt katipliği için sadece 4 bin 500 kadro bekleniyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı genel başvuru şartları

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Merkezi sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS 2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla;
  • Zabıt katibi için 35 yaşını bitirmemiş olmak,
  • Askerlikle ilişiği olmamak,
  • 657 sayılı Kanunda belirtilen ilgili suçlardan mahkûm olmamak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak şartları yer alıyor.

Zabıt katibi alımına hangi bölüm mezunları başvurabilir?

Lisans, önlisans mezunları için: Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet önlisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak gerekiyor.

Lise mezunları için: En az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak şartı yer alıyor.

Lise, önlisans ve lisans mezunu adayların TALEPLERİ

Adalet Bakanlığı zabıt katipliği atamalarında adaylar özellikle KPSS 70 olan puan şartının düşürülmesini talep ediyor. Gerek Sağlık atamalarında KPSS taban puansız olduğu gibi ya da MEB atamalarında KPSS 50 puan ile başvurular alınabilir. Öte yandan 35 olan yaş şartının da değiştirilmesi en büyük beklenti. Emeklilik ve hizmet süreci düşünüldüğünde 40 yaş şartı ile de başvuruların alınması en büyük beklenti.