Bakan Yanık, Türkiye Çocuk Hakları Eylem Planı'nı Açıkladı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı açıkladı. Yanık, "6 temel alan altında, çocuklara yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici 23 stratejik hedef, 159 faaliyeti belirledik.

Bakan Yanık, Türkiye Çocuk Hakları Eylem Planı'nı Açıkladı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı açıkladı. Yanık, "6 temel alan altında, çocuklara yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici 23 stratejik hedef, 159 faaliyeti belirledik. Bu belge ile çocuk koruma alanında mevzuatın, kurumsal yapıların, sosyal hizmet işgücünün ve çocukların etkin katılımının güçlendirilmesini amaçlıyoruz" dedi.

Bakan Yanık, Ankara'da otelde düzenlenen "2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Yanık, 85 milyon nüfusun 22 milyonunun çocuklardan oluştuğunu söyleyerek, "Birçok ülkeye nazaran genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımız sık sık "bizim en önemli sermayemiz her zaman nitelikli insan kaynağımız" der, bunu önemle vurgular. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmanın avantajıyla büyük hamleler gerçekleştirdik, bu dinamizmi koruyarak ülkemizi geleceğe emin adımlarla hazırlıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın en önemli aktörleri de çocuklarımız, gençlerimiz olacaktır" dedi.

'DEVLETİN BU KONUDAKİ GÖREV SORUMLULUKLARI HAYATİDİR'

Yanık, toplumsal huzur, sosyal refah için çocukların sağlıklı gelişmelerinin hayati önemde değerli olduğunu kaydederek, "Çocuklara yönelik riskleri önceden tespit edebilecek ve gerekli müdahaleleri planlayarak gerçekleştirebilecek mekanizmaların kurulması ve çocukların gelişimlerini desteklemeye yönelik tedbirlerin alınması biz yetişkinlerin sorumluluğundadır. Bu sorumluluk bizim çocuklarımıza bir borcumuz, onlara karşı görevimizdir. Devletin bu konudaki görev sorumlulukları hayatidir. Türkiye Cumhuriyeti, geçmişten gelen medeniyet birikimiyle zenginleştirdiği bir geleneğe sahiptir. Türkiye, çocuklara yönelik hassasiyeti dünyaya da örnek teşkil eden uygulamalara sahip bir devlettir. Bu birikimin temelinde çocuklara yönelik faaliyetlere özel önem atfedilmesi, birçok uzmanlaşmış kurumun bu konuda çalışıyor olmasında yatmaktadır. Nitekim bakanlığımızın ana çalışma alanlarından birisi çocuk hizmetleridir"

'İLGİLİ PAYDAŞLALA İŞ BİRLİĞİNDE HAZIRLADIK'

Yanık, çocukların sağlığını, huzurunu, refahını teminat altına almak, onların yaşam kalitelerini yükseltmek için çalıştıklarını belirterek, "Bu noktadan hareketle, önümüzdeki 5 yılı kapsayacak şekilde, çocuğa bütünsel bakan ve sağlıklı gelişmeleri için gereken koşulların oluşmasına odaklanan bakış açısı ile Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planını hazırladık. Tüm bu çalışmaları yürütürken sosyal taraflarla etkili bir iletişim kurmayı, politikalarımıza ve karar alma süreçlerimize sivil toplumun, üniversitelerin ve ilgili tüm sosyal tarafların katılımını sağlamayı önemsedik. Bilimsel verilere dayalı sosyal politikalar geliştirmeyi önemsiyoruz. Değişen toplum yapısına ve günümüz ihtiyaçlarına uygun hizmet modellerimizi bilimsel çalışmalarda elde ettiğimiz sonuçlar üzerinden yürütüyoruz. 2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı'mızı Bakanlığımızın koordinesinde, ilgili tüm paydaşların iş birliğinde hazırladık. Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planımızda toplumda çocuk hakları kültürünün yaygınlaştırılması, çocuk adalet sisteminin, çocuk koruma sisteminin ve eğitim sisteminin güçlendirilmesi, çocuk ve aileye yönelik özel koruma hizmetlerinin geliştirilmesi konularında stratejiler belirledik" dedi.

'TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN GELİŞMESİNİ HEDEFLİYORUZ'

Yanık, yol haritalarını çizerken 6 temel öncelik alanı oluşturduklarını, bunların Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımı, Çocuk Dostu Adalet, Aile ve Çocuğa Yönelik Koruma ve Destek Hizmetleri, Alternatif Bakım Hizmetleri, Afet, Kriz ve Acil Durumlardan Etkilenen Çocuklara Yönelik Hizmetler, Bilgi Teknolojilerine Erişim ve Güvenli İnternet Kullanımı olduğunu söyledi. Yanık, "Öncelediğimiz 6 temel alan altında, çocuklara yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici 23 stratejik hedef, 159 faaliyet belirledik. Bu belge ile çocuk koruma alanında mevzuatın, kurumsal yapıların, sosyal hizmet iş gücünün ve çocukların etkin katılımının güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Ailelerin ve ebeveynlik becerilerinin, aynı zamanda çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesini, çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalığın geliştirilmesini hedefliyoruz. Son 20 yıllık sürede sosyal hizmet alanında önemli çalışmalar yaptık. Dünyada birçok ülke tarafından örnek alınan hizmet modelleri oluşturduk ve başarıyla yürüttük. Özellikle sağlık hizmetlerinin sunumu, sosyal hizmet modelleri gibi toplumsal refahın önemli başlıklarında ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı başardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, AK Parti iktidarlarının oluşturduğu istikrar ortamı bu hizmetlerin hayata geçmesini sağlamıştır" dedi.

FOTOĞRAFLI