Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa girişimlerimizi tekrar başlatacağız (2)

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ise siyasilerin yeni anayasa arayışlarını desteklediklerini belirterek, "Ülkemiz köklü bir insan hakları bilincine, demokrasi kültürüne ve hukuk devleti geleneğine sahiptir. Anayasaların en temel fonksiyonu, insanların...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa girişimlerimizi tekrar başlatacağız (2)

'YARGI YENİDEN YAPILANDIRILMALIDIR'

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ise siyasilerin yeni anayasa arayışlarını desteklediklerini belirterek, "Ülkemiz köklü bir insan hakları bilincine, demokrasi kültürüne ve hukuk devleti geleneğine sahiptir. Anayasaların en temel fonksiyonu, insanların uzlaşıp barış, güven ve adalet içinde yaşamasını sağlamaktır. Toplumsal meşruiyete en üst seviyede ulaşmak, yeni anayasanın odağındaki gaye olmalıdır. Anayasa, bir değerler manzumesi olup, aynı zamanda bir arada yaşama manifestosudur. Devlet teşkilatına ilişkin hususların anayasada çok fazla yer işgal etmesi, anayasayı insandan uzaklaştırır, bürokratikleştirir. Anayasa, sadece toplumsal sözleşme değildir, aynı zamanda devletin topluma taahhüdüdür. Devlet, toplumun değerlerini, ideallerini ve ihtiyaçlarını ciddiye alacağını anayasa ile taahhüt altına almalıdır. Yeni anayasa, gelecek nesillerin haklarını da güvence altına almalıdır. Anayasa, devleti ve toplumu düzenlerken birlikte yaşama arzumuzu da yansıtmalıdır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI