İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatları için bin 608 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru kılavuzu yayımlandı ve personel temini, KPSS puan türüne göre yapılacak. Ayrıca, sözlü sınav da uygulanacak. Peki, 2024 İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanlığı, personel alımı ilanını yayımladı. Sözleşmeli personel alımı branşları şu şekildedir: büro personeli, mühendis, avukat, destek personeli, tekniker, mimar, arşiv uzmanı, koruma ve güvenlik görevlisi, çağrı karşılama personeli ve programcı. Peki, 2024 İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, İçişleri Bakanlığı personel alımı için gerekli başvuru şartları...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Personel alımına dair başvurular, 22-26 Nisan tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak, gerçekleştirilebilecek. Başvuruların değerlendirilmesi ardından ikinci aşamaya geçen adaylar sözlü sınava katılım gösterecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,

Son başvuru tarihi (26.04.2024) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu’nun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon ünvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,

3. Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon ünvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve ünvan için yapılacaktır.