İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman? Başvuru şartları nedir?

İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere bin 608 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Personel alımı ilanına ilişkin kılavuz yayımlandı ve başvuru tarihi ile branş dağılımları açıklandı. İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman? Başvuru şartları nedir?

Personel alımı ilanları yakından takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı, çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere KPSS puanı şartıyla sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı belirtiliyor. İşte, İçişleri Bakanlığı personel alımı için gereken şartlar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 1608 sözleşmeli personel alımına yönelik başvurular, 22-26 Nisan tarihlerinde 'İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru' linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden alınacak.

Alımlar, büro personeli, mühendis, avukat, teknisyen, tekniker, destek personeli, teknikeri mimar, arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,

(c) Son başvuru tarihi (26.04.2024) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu’nun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(d) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon Unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,

3) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon Unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve Unvan için yapılacaktır.