MSB 1829 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman? Milli Savunma Bakanlığı başvuru şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı, açık iş pozisyonları için işçi alımı gerçekleştiriyor. 1829 işçi alımı için başvuru şartları ve branş dağılımı detayları yayımlandı. Başvurular, 2024 MSB işçi alımı için İŞKUR üzerinden alınıyor. Başvuruların ardından adaylar arasından kura çekimi yapılacak. Peki, MSB işçi alımı kurası ne zaman? MSB işçi alımı başvuru şartları neler?

MSB 1829 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman? Milli Savunma Bakanlığı başvuru şartları neler?

MSB işçi alımı başvuru süreci devam ediyor. Adaylar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirtilen branşları esas alarak başvurularını İŞKUR üzerinden yapıyor. Başvuruların ardından kura çekimi ve sözlü sınav süreçleri gerçekleştirilecek. Peki, MSB işçi alımı başvuru süresi ne zaman sona erecek?

MSB 1829 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açılan işçi alımı ilanına ait başvurular 24-29 Nisan tarihleri arasında https://www.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden alınacak.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 01 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
 • Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 • Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 • Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).
 • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
 • Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruların ardından adaylar arasında kura çekimi yapılacak ve kura çekiminden başarılı olan adaylar sözlü sınava alınacak. Kura çekimi, Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde, 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 0:00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura sonucunda sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanacak.