Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı! Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alım başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin işçi alımı için başvuruların başladığını duyurdu. İş başvuruları, İŞKUR aracılığıyla online olarak gerçekleştirilecek. Başvuruların açılmasıyla birlikte, adaylar alım yapılacak meslek grupları ve gereksinimler hakkında bilgi edinmeye başladılar. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı! Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alım başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvurusu Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İŞKUR üzerinden başvurular 23 Şubat Cuma günü itibariyle başladı. 8 bin işçi alımı kapsamında otomotiv kaportacısı, temizlik görevlisi, oto elektrikçisi, oto bakım onarımcısı ve otomativ mekanikçisi, marangoz, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, inşaat boyacısı, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, elektrikçi, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elamanı, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı meslek gruplarından alım yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları 23-27 Şubat tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)
  • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
  • Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (23/02/1984 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
  • Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
  • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
  • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
  • Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.