Takdir teşekkür hesaplama! Takdir belgesi kaç puanla alınır? Teşekkür belgesi kaç puanla alınır?

Takdir belgesi kaç puanla alınır? Teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? İşte takdir teşekkür hesaplama...

Takdir teşekkür hesaplama! Takdir belgesi kaç puanla alınır? Teşekkür belgesi kaç puanla alınır?

Takdir ve teşekkür belgesi alma şartları, öğrencilerin karnelerini beklediği bu dönemde merak konusu oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, takdir ve teşekkür belgesi alma şartları şu şekildedir:

TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Dönem sonu not ortalaması 85 ve üzeri olan öğrencilere takdir belgesi verilir. Ortaöğrenim boyunca en az üç öğretim döneminde takdir belgesi alan öğrencilere ayrıca başarı belgesi verilir. Dönem sonu not ortalaması 70-84,99 arasında olan öğrencilere teşekkür belgesi verilir. Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanlara üstün başarı belgesi ile ödül verilir.

DEVAMSIZLIK ŞARTI

Öğrencinin özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmemelidir. Devamsızlık süresi 10 günü ve toplamda 30 günü geçen öğrenciler, ders puanlarına bakılmaksızın başarısız kabul edilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR PUAN HESAPLAMA

Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00'den aşağı olmamalıdır. Ortaokul 2. sınıf öğrencileri (6. sınıf) teşekkür belgesi alabilmek için not ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. Not ortalaması 69,99 olduğunda teşekkür belgesi verilmez. Bu kriterlere uygun olan öğrenciler, takdir veya teşekkür belgesi almaya hak kazanır. Bu belgeler, öğrencilerin başarılarına göre düzenlenen törenlerde veya karneleri ile birlikte verilir.