Tarım Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında farklı branşlarda toplamda 7 bin 158 personel alımı gerçekleştirecek. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvurusu nereden yapılır? Başvuru şartları neler? Detaylar, haberimizde...

Tarım Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında farklı branşlarda toplamda 7 bin 158 personel alımı gerçekleştirecek. İlk aşamada 158 personel alımı için başvurular başlamış, ardından KPSS 2024/4 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanarak tercih süreci başlamıştır.

boga-31.jpg

TARIM ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Alım kapsamında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendisleri gibi farklı branşlarda 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı istihdam edilecektir.
Tercihler, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen kanun ve esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar.

2- Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez" hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

3 - Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlar dahil) olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

4 - Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.

5 - Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar ve 65 yaşını doldurmuş olanlar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

6 - Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

7 - Ataması yapılacak personelin görev yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleridir. Adaylar, taşra birimlerini Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal internet sitesinden inceleyebilirler.

8 - Yerleştirmesi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3. maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.